CHIMPANZEE CPZ-250L2-B

 • 2500W

  Motor Power

 • 1.80kWh (Model XS) 2.88kWh (Model M) 5.76kWh (Model XL)

  Battery Power

 • Lithium

  Battery Type

 • 120-130KM/H

  Max Speed

 • 80KM (Model XS) 140KM (Model M) 240KM (Model XL)

  Max Distance

ขนาด (ซม.) / 1690*710*1112 MM.

น้ำหนัก (กก.) / 79KG (NO BATTERY)

สี /

*ขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถแต่ละ Model ตัวเลขจากทดสอบภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น
การใช้งานจริงอาจจะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย กรณีที่ใช้งานจนแบตเตอรี่หมดควรชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย30 นาที ก่อนใช้งานอีกครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค
Motor Power 2500W
Battery Power 1.80kWh (Model XS) 2.88kWh (Model M) 5.76kWh (Model XL)
Battery Type Lithium
Max Speed 120-130KM/H
Max Distance 80KM (Model XS) 140KM (Model M) 240KM (Model XL)
Category Utility
Loading (Kg) 225
Price (SRP) 79,900-109,900
Fullfill /Charge (฿)*
Consumption (฿/km)*
1 Year Consump (฿)*
1 Year save up (฿)*
3 Year save up (฿)*
5 Year save up (฿)*

Remark : Fuel 26฿/Liter/ pw-Rate about 4฿/Unit Warranty : 3Y + Extend เงื่อนไขการรับประกัน

อะไหล่และบริการ