สวัสดี สมาชิกใหม่ของเรา

เราขอแนะนำวิธีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า STROM ดังนี้

STROM Intro

STROM Start

STROM Accelerate

STROM Velocity

STROM Brake

STROM Display

STROM Charging

STROM Charging Time

STROM Regenerative Brake

STROM Wade

STROM Rest

STROM Checkup

STROM Maintenance/Service

STROM Share

STROM Warranty

STROM Contact