SEAL SEA-100L

 • 1000W

  Motor Power

 • 0.72kWh(60V12A) 1.20kWh(60V20A) 1.80kWh(60V30A) 2.40kWh(60V45A)

  Battery Power

 • Lithium

  Battery Type

 • 65Km

  Max Speed

 • 50Km(Model S) 80Km(Model M) 110Km(Model L) 150Km(Model XL)

  Max Distance

𝙏𝙮𝙥𝙚2 𝙨𝙤𝙘𝙠𝙚𝙩 รองรับ หัวชาร์จสถานี Normal AC Type2 ทั่วประเทศกว่า 𝟏,𝟎𝟎𝟎 สถานี

ขนาด (ซม.) / 1580 x 450 x 800mm

น้ำหนัก (กก.) / 50KG(NO BATTERY)

สี /

*ขึ้นอยู่กับการออกแบบของรถแต่ละ Model ตัวเลขจากทดสอบภายใต้สภาวะที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น
การใช้งานจริงอาจจะแตกต่างไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย กรณีที่ใช้งานจนแบตเตอรี่หมดควรชาร์จทิ้งไว้อย่างน้อย30 นาที ก่อนใช้งานอีกครั้ง

ข้อมูลทางเทคนิค
Motor Power 1000W
Battery Power 0.72kWh(60V12A) 1.20kWh(60V20A) 1.80kWh(60V30A) 2.40kWh(60V45A)
Battery Type Lithium
Max Speed 65Km
Max Distance 50Km(Model S) 80Km(Model M) 110Km(Model L) 150Km(Model XL)
Category Flexible
Loading (Kg) 120
Price (SRP) call
Fullfill /Charge (฿)*
Consumption (฿/km)*
1 Year Consump (฿)*
1 Year save up (฿)*
3 Year save up (฿)*
5 Year save up (฿)*

Remark : Fuel 26฿/Liter/ pw-Rate about 4฿/Unit Warranty : 3Y + Extend เงื่อนไขการรับประกัน

อะไหล่และบริการ